Home

Welkom en bedankt voor je bezoek aan mijn website

Op deze site lees je over wie ik ben en over wat ik doe zoals

  1. Personal coachen in functioneren en/of managen
  2. coachen van teams
  3. opzetten en begeleiden van intervisie
  4. ad interim management en versterken van de HRM-functie in de organisatie
  5. trainen van vaardigheden in tijdbeheersing en management

Ik richt me met mijn activiteiten op werknemers, managers en teams die meer effect willen halen uit hun inspanningen.

Mijn stelling is: ieder mens wil er toe doen

Iedere werknemer streeft er in principe naar om een substantiële bijdrage te leveren aan het resultaat van het team en de organisatie. Als die bijdrage niet optimaal is of de inspanningen daarvoor niet in verhouding staan tot het effect, dan is het moment daar om gerichte ondersteuning te overwegen.

Er zijn verschillende manieren om die ondersteuning vorm te geven.

Welke activiteit wordt ingezet is afhankelijk van de vraag en de beoogde oplossingsrichting.

Voor meer informatie over mijn werkwijze en visie nodig ik je uit om naar de specifieke onderdelen op deze site te klikken.

In alle gevallen vind ik het leuk om persoonlijk kennis met je te maken om te kijken of ik bij kan dragen aan de ontwikkeling.